مقالات مدیریت

19
خرداد
چگونه با مشتری تماس برقرار کنیم؟

چگونه با مشتری تماس برقرار کنیم؟

چگونه با مشتری تماس برقرار کنیم؟ ...
ارتباط با مشتری
ارتباط با مشتری همواره تکنیک مهمی در فروش موفق و جذب مشتریان بوده اما باید در نظر داشت که برقراری ارتباط یک تکنیک خاص نیست چون تفاوت افراد، نیازمند کاربرد تکنیک های متنوع است. بنابراین باید روشهای ارتباط با مشتری، بر پایه مفاهیم و قواعد ارتباط باشد. در این صورت با دانستن مفاهیم و قواعد اصلی می توان برای تمامی افراد از آن بهره برد. باید توجه کنید که اولین قدم در برقرار کردن ارتباط با مشتری، "کمک کردن" به آن ها باشد.
معنای کمک کردن را با طرح یک سوال آغاز می کنم:

 

+98(21)88279239
info@marktingyar.com

آدرس دفترمرکزی : تهران ابتدای گیشا - بین خیابان
اول و سوم پلاک 34 واحد 6

Close